023 221 624 Monday – Saturday 8AM – 8 PM
Wednesday, 06 September 2017

វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល “ការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវគុណភាពទិន្នន័យ និងគុណភាពនៃការបង្រៀន ក្នុងវិស័យបច្ចេកទេសមន្ទីរពិសោធន៍”

ជាលើកទីពីរ ផ្នែកឱសថសាស្រ្ត សាកលវិទ្យាល័យពុទ្ធិសាស្រ្ត បានសហការជាមួយសមាគមអ្នកបច្ចេកទេសមន្ទីរពិសោធន៍វេជ្ជសាស្រ្តកម្ពុជា (CAMT) ក្រោមការឧបត្ថម្ភដោយសមាគមអ្នកបច្ចេកទេសមន្ទីរពិសោធន៍វេជ្ជសាស្រ្តជប៉ុន(JAMT) បានអញ្ជើញអ្នកជំនាញមន្ទីរពិសោធន៍វេជ្ជសាស្រ្តជប៉ុន ដើម្បីរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលចំនួន៣ថ្ងៃ ដល់សាស្រ្តាចារ្យ សាកលវិទ្យាល័យពុទ្ធិសាស្រ្ត និងសាស្រ្តាចារ្យអញ្ជើញមកពីស្ថាបន័នានា ដើម្បីធ្វើឱ្យមានភាពប្រសើរឡើងនូវគុណភាពទិន្នន័យ និងគុណភាពនៃការបង្រៀន ក្នុងវិស័យបច្ចេកទេសមន្ទីរពិសោធន៍។

JoomShaper